• پورتال کانون کارآفرینان اردبيل
  • فارسی
  • انگلیسی

اخبار

تجلیل از 10نفر از کارآفرینان حمایت شده توسط صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل

کلینیک کارآفرینی در استان اردبیل ایجاد می‌شود

کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی در اردبیل

گزارش جلسات هیئت مدیره

مهمترین فعالیت های کانون استان